Kalender Katolik 2025 - Maret

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
         
1
2
3
4
5
Rabu Abu
Puasa
6
Puasa
7
Puasa
8
Puasa
9
10
Puasa
11
Puasa
12
Puasa
13
Puasa
14
Puasa
15
Puasa
16
17
Puasa
18
Puasa
19
Puasa
20
Puasa
21
Puasa
22
Puasa
23
24
Puasa
25
Puasa
26
Puasa
27
Puasa
28
Puasa
29
Puasa
30
31
Puasa